“Scan Intelligence Unit” është një departament pjesë e “Scan Media” i specializuar për lajme me përmbajtje analitike në fushën ekonomike, që prek tema nga më të ndryshimet, që nga ekonomia dhe financa, te mirëqenia, stili i jetesës, faktorët social, hulumtime të tregut, etj. Përmbajtjet e “SIU” vijnë te publiku me ilustrime të pasura grafike. Studime të ndryshme, indekse dhe anketa ekskluzive për konsumatorin apo biznesin do të jenë pjesë e “SIU” me një frekuencë periodike publikimesh. Zhvillimet më të fundit të tregut, si kursi i këmbimit apo lëndët e para do të jenë gjithashtu në fokus.